قبل از آنکه به شرح داستان تبلیغاتی جدید بپردازیم، ابتدا کمپین قبلی تحت عنوان یک تیر و سه نشان را به صورت مختصر مرور می‌نماییم. همانطور که در آن داستان دیدید، برای محصول ویژه قطار با هتل، کمپینی تحت عنوان یک تیر و سه نشان طراحی شد. در این طرح، کاربران با خرید یک بلیط قطار فدک، از یک شب اقامت رایگان در هتل، صبحانه، ناهار و شام و
در نهایت ترانسفر رایگان بهره‌مند می‌شدند. هزینه ی سفر
عکس
عکس
عکس
شما فعالان گردشگری می‌توانید با ایجاد پروفایل کاربری در کوله همراه، به راحتی خدماتتون مثل کیفیت مناسب اتاقهای هتلتون، غذاهای خوشمزه رستورانتون و یا کوله‌های ارزون قیمت مغازتون را معرفی و تمام نیازهای گردشگران را برای یک تجربه به یادماندنی راحت کنید.شما فعالان گردشگری می‌توانید با ایجاد پروفایل کاربری در کوله همراه، به راحتی خدماتتون مثل کیفیت مناسب اتاقهای هتلتون، غذاهای خوشمزه رستورانتون و یا کوله‌های ارزون قیمت مغازتون را معرفی و تمام نیازهای گردشگران را برای یک تجربه به یادماندنی راحت کنید.
عکس
عکس

عکس
عکس
عکس
طرح اولیها طرح اولیها طرح اولیها طرح اولیها طرح اولیها طرح اولیها طرح اولیها طرح اولیها طرح اولیها طرح اولیها طرح اولیها طرح اولیها اگر شما هم می‌خواهید در رویداد ها و پوشش ها،همراه باشید، با اگر شما هم می‌خواهید در رویداد ها و پوشش ها،همراه باشید، با طرح اولیها طرح اولیها طرح اولیها طرح اولیها طرح اولیها طرح اولیها طرح اولیها طرح اولیها طرح اولیها طرح اولیها طرح اولیها طرح اولیها